Bisköldkörtelscintigrafi, Nuklearmedicin Solna

Bisköldskörtelscintigrafi är en av flera undersökningar som man utför vid misstanke om sjukliga processer i bisköldskörteln.

Instruktioner vid undersökning eller behandling

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller hos oss inför, under och efter ditt besök. Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du eventuellt fått/får, kontakta verksamheten.

Om du behöver tolk måste du meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök.

Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du behöver inte göra något speciellt inför besöket.

Under undersökning eller behandling

Efter injektion av ett radioaktivt läkemedel ber vi dig ta av BH och metallföremål.
Undersökningen tar cirka 2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.