Centrum för sällsynta diagnoser - vårdgivare

Centrum för sällsynta diagnoser har skapats för att bidra till informationsspridning och utbildning för att förbättra situationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. En sällsynt diagnos definieras som förekommande hos högst 5/10 000 personer inom EU. Diagnoserna ska leda till funktionsnedsättning för att falla under denna definition.

Verksamheten inriktas på:

Temadagar

CSD Karolinska anordnar temadagar för anhöriga och personal kring sällsynta diagnoser.

Pediatrisk genetik 2018

Regionala expertteam / expertresurser

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam som finns inom SLL.
Länk till regionala expertteam

Kontaktinformation

08-517 756 26, 517 761 48 (ssk), kl 8.30 - 16.00
Besöksadress: Q1:03 (fd Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna), uppgång D, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.