Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjligheter att uppfatta ljud och tal. Cochleaimplantat är ett alternativ för de personer som får begränsad eller ingen hjälp av en vanlig hörapparat.

CI-sektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset är specialiserad på att arbeta med cochleaimplantat och vi har en tvärvetenskaplig prägel med flera olika yrkeskategorier. Vi ansvarar för utredning, operation, anpassning och uppföljning av cochleaimplantat för barn och vuxna. För att åstadkomma en heltäckande (re-)habilitering krävs flera olika åtgärder och vi samarbetar därför med hörselvård och skolor i Stockholm och flera andra landsting. Cirka 2000 personer är för närvarande opererade i Sverige. Grovt räknat kan man säga att ungefär 1% av världens CI-bärare finns i Sverige. Nära hälften av de opererade är barn.

Karolinska Universitetssjukhuset har ensamt fått tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva rikssjukvård av barn med cochleaimplantat. Tillståndet avser barn med missbildningar eller svåra skador i temporalbenet.

Uppdaterad
2014-03-28
Informationsansvarig
Sektionen för Cochleaimplantat

Kontaktinformation

CI-sektionen, M43
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm
Växeln: 08-585 800 00
Skicka e-post

Kontaktperson
Bibbi, koordinator
Tel: 08-585 878 74
Från texttelefon når du oss via tjänsten Texttelefoni: 020-600 600

Hitta till oss
Medicingatan M43
Se karta

Besökstid
CI-Sektionen är bemannad varje vardag.
Vi har ingen öppen mottagning.

Sektionsöverläkare

Mottagningschef

Lätt adress hit

http://www.karolinska.se/ci

Teknisk Service

Koordinator: 08-585 878 74

Eller respektive ingenjör:
Marja:08-585 817 02
Gunnar:08-585 879 22
Martin:08-585 893 29
Filip:08-585 847 89
Erik:08-585 821 83

Fax: 08-585 879 60
Teknisk service