Cochleamottagningen

Diagnoser:

Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Cochleaimplantat är ett alternativ för de personer som får begränsad eller ingen hjälp av en vanlig hörapparat.

CI-sektionen är specialiserad på att arbeta med cochleaimplantat och har en tvärvetenskaplig prägel med flera olika yrkeskategorier. Sektionen ansvarar för utredning, operation, anpassning och uppföljning av cochleaimplantat för barn och vuxna.

För att åstadkomma en heltäckande (re-) habilitering krävs flera olika åtgärder och sektionen samarbetar därför med hörselvård och skolor i Stockholm och flera andra landsting.

Grovt räknat finns ungefär 1% av värdens CI-bärare i Sverige. Nära hälften av de opererade är barn.

Karolinska Universitetssjukhuset har ensamt fått tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva rikssjukvård av barn med cochleaimplantat. Tillståndet avser barn med missbildningar och svåra skador i temporalbenet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

  • Ta med dig kallelse och legitimation.
  • Undvik att använda parfym innan du kommer till mottagningen.

Under besöket

Anmäl dig i centralkassan i huvudentrén eller entrén vid Logopedvägen, detta gäller även om du inte ska betala för besöket (till exempel barn eller om du har frikort).

Efter besöket

Om du har en återbesökdstid och får förhinder eller om du har frågor efter ditt besök kan du höra av dig enligt kontaktinformationen.