Om cancer - Onkologiska kliniken

Sveriges största cancerklinik behandlar patienter på Radiumhemmet, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Vi behandlar patienter med fastställd cancersjukdom. I de allra flesta fall görs utredningen av husläkaren.

Vård och behandling av cancer för dig som bor utanför Stockholmsområdet.

Frågor om cancer-Cancerupplysningen

Frågor om cancer - Cancerupplysningen

Cancerupplysningen informerar om cancer. Vi välkomnar patienter, närstående, studerande, personal och allmänhet.   

Kom i kontakt med oss

Kom i kontakt med oss

Kontaktuppgifter, besökstider och pratktisk informaton för dig som patient på Onkologiska kliniken finns här.

Cancersjukdomar

Cancersjukdomar

Om olika cancersjukdomar och hur de behandlas.

Så behandlas cancer

Behandling av cancer

Här finns information om hur vi behandlar cancer.

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering

Vi erbjuder stödsamtal, gruppverksamhet och fysisk träning under och efter cancerbehandling.

Utbildning om Cancer

Utbildning om cancer

Information om utbildningar om cancer till patienter, allmänhet och vårdpersonal finns här.

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar

Här finns information om kliniska studier på Onkologiska kliniken.

Uppdaterad
2014-08-30
Informationsansvarig
Onkologiska kliniken

Kom i kontakt med oss

Information om hur du kontaktar oss finns här
www.karolinska.se/kontaktaoss

Har du frågor om cancer?

Cancerupplysningen
Tel: 08-123 138 00
 

www.karolinska.se/cancerupplysningen

Symtom på cancer

Vi utreder inte cancer.

Kontakta din husläkare om du har symtom som du tror är cancer.

Hitta din närmaste husläkare via  http://www.1177.se/  

Träffa andra med cancer och deras anhöriga

Patientföreningarna stödjer patienter med cancer och deras anhöriga.

http://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Patientforeningar/Patientforeningar

Hur du spärrar din journal

Här finns information om hur du spärrar din journal
www.karolinska.se/journalservice

Vårdpersonal kontakta oss

Kontaktinformation för vårdpersonal finns här
www.karolinska.se/vardgivareonk

Vill du göra ett studiebesök hos oss?

Kontakta Kari Fasterius
Tel: 08-517 740 26
Kari Fasterius

Second opinion

Second opinion (en andra bedömning) innebär att du i vissa fall har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist.

En second opinion går till så att du ber om en remiss av din läkare. Remissen tillsammans med journalkopior skickas till den mottagning/läkare du vill ska utföra second opinion.