Kranskärlsoperation (Bypass operation)

Hjärt- kärlsjukdomar är idag mycket vanliga i befolkningen och kärlkramp är den dominerande formen. Kärlkramp, eller angina pectoris (ont eller tryck i bröstet vid ansträngning), beror på att det uppstått åderförkalkning med förträngningar i de blodkärl (kransartärer) som försörjer hjärtats egen muskelmassa med syresatt blod.

Detta resulterar vid ökad belastning på hjärtat i en syrebrist i hjärtmuskulaturen som yttrar sig som bröstsmärta. Orsakerna till åderförkalkning kan oftast inte klargöras hos varje enskild patient men klara riskfaktorer för detta tillstånd finns i både arv och miljö (rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, stress med mera).

Kärlkramp kommer i många skepnader; en del patienter har kroniska besvär i åratal, hos andra startar det med en hjärtinfarkt och därefter ofta lättutlöst kärlkramp vid minsta ansträngning. Hos andra är andfåddhet det dominerande symptomet och inte bröstsmärta. Gemensamt för de flesta patienter som genomgår bypassoperation är att de har förträngningar i flera kranskärlsgrenar som inte är tillgängliga för ballongvidgning (PCI). Utbredningen av förträngningarna klargörs med kranskärlsröntgen (angiografi) som också utgör ”kartan” för kirurgen i planeringen av bypassoperationen.

Bypassoperationens syfte är att ”kringgå problemet”, det vill säga leda in nytt blod i den förträngda kransartären genom att koppla in ett annat kärl som tillför blod ”nedströms” om förträngningen.

 

Kärlförbindelsen sys

Bypass med vener

De kärl som används för detta är vanligtvis:
  1. en pulsåder från insidan av bröstkorgsväggen, (”mammariaartären”)
  2. vener från insidan av benet
  3. en pulsåder från underarmen, (radialisartären)

En bypassoperation är ett lagarbete som tar ca 2-4 timmar beroende på ingreppets omfattning. Två kirurger arbetar samtidigt, en med själva ingreppet på hjärtat och en annan med ventagningen på benet. Operationen utförs vanligtvis via ett snitt genom bröstbenet i medellinjen. Med hjälp av en hjärt- och lungmaskinen tas hjärtats arbete över under den tid som man syr på de fina kärlförbindelserna. I vissa fall kan det vara svårt att ansluta hjärt- och lungmaskinen varför man väljer att utföra bypassoperation utan hjärt- och lungmaskin. Oftast behöver kirurgen sy dit 3-5 nya kärlkopplingar.

Varje patient som opereras på Thoraxkliniken får en skiss att ta med hem som visar hur det egna ingreppet har utförts.

Vårdtiden efter vanlig bypass operation är ca 5-7 dagar. Resultaten av operationen är generellt mycket goda. Man kan räkna med 80-90 % chans att bli av med sina kärlkrampsbesvär eller åtminstone bli avsevärt förbättrad. Det är också visat i stora studier att operationen ofta förbättrar långtidsprognosen (det vill säga minskad risk för hjärtinfarkter och ökad överlevnad).

Uppdaterad
2013-03-01
Informationsansvarig
Thoraxoperation