Välkommen till Thoraxkliniken

Här operaras patienter med både medfödda och förvärvade hjärtfel. De vanligast diagnoserna är kärlkramp, hjärtklaffssjukdomar, pulsåderbråck, lungtumörer och andra lungsjukdomar.

Thoraxkliniken bildades 2004 genom en sammanslagning av Thoraxkirurgiska kliniken och Thoraxanestesiologiska kliniken på dåvarande Karolinska Sjukhuset och Thoraxkliniken Huddinge Universitetssjukhus.

Thoraxkliniken finns på plan 3 och 4 i Thoraxhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Kliniken består av en operationsavdelning, en intensivvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning, två vårdavdelningar och en inskrivningsenhet.

Idag utför vi ca 1200 hjärtoperationer och 300 andra thoraxkirurgiska ingrepp per år.

Uppdaterad
2013-12-18
Informationsansvarig
Thoraxkliniken

Kontaktinformation

171 76 Stockholm
Thoraxhuset N
D ingången
08-517 700 00

Verksamhetschef
Ulf Lockowandt

Webbansvarig
Birgitta Martinsson