Välkommen till Thoraxkliniken

Här operaras patienter med både medfödda och förvärvade hjärtfel. De vanligast diagnoserna är kärlkramp, hjärtklaffssjukdomar, pulsåderbråck, lungtumörer och andra lungsjukdomar.

Thoraxkliniken finns på plan 3 och 4 i Thoraxhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Kliniken består av en operationsavdelning, en intensivvårdsavdelning och intermediärvårdsavdelning, en vårdavdelning och en inskrivningsenhet.
Öppenvårdsbesök sker på Thoraxkirurgiska mottagningen

Idag utför vi ca 900 hjärtoperationer och 400 andra thoraxkirurgiska ingrepp per år.

Uppdaterad
2014-10-09
Informationsansvarig
Thoraxkliniken

Kontaktinformation

171 76 Stockholm
Thoraxhuset N
D ingången
08-517 700 00

Verksamhetschef
Ulf Lockowandt

Webbansvarig
Birgitta Martinsson