Vanliga frågor och svar

Hur vet man om man kan ha nytta av ett cochleaimplantat?
Ett vardagligt sätt att få fingervisning om man kan vara kandidat för CI är att man inte klarar vardagskommunikation ens med den bäst inställda hörapparaten på. Kanske klarar man att kommunicera i tyst miljö och om man ser den man pratar med, men är ställd så fort det är mer än en som pratar eller om det är det minsta buller i bakgrunden.

Vilka hörtrösklar brukar CI-kandidaterna vanligtvis ha?
Sedvanliga CI-kandidater brukar ha hörtrösklar med ett fyrtonsmedelvärde (500, 1000, 2000, 4000 Hz) över 70-80 dB HL. Patienter som är aktuella för EAS-teknik kan ha normal eller nästan normal bashörsel men hör ofta inga diskantljud alls eller har mycket grav diskanthörselnedsättning, dvs de har en mycket brant sluttande tröskelkurva, med ett tonmedelvärde som kan ligga en bra bit lägre. 

Hur är gränserna för att få EAS? Samma som vanligt CI?
Ja i princip är gränserna de samma för EAS och vanligt CI. Vi mäter alltid hörtrösklar även med hörapparat i ljudfält och då ska dessa ligga över 50 db HL för frekvenserna 2 och 4 kHz. Skillnaden är att personer med med grav diskanthörselnedsättning ofta klarar taltesterna bättre än personer hörselnedsättning i alla frekvenser. På så vis hör EAS-kandidaterna bättre än sedvanliga CI-kandidater med generell hörselnedsättning.

Kan man få CI på ena örat om man har normal hörsel på det andra?
Svar: Om hörseln är helt normal på det andra örat opererar vi ännu inte CI på det döva/gravt hörselskadade örat. Ett undantag kan dock vara att man på det döva/hörselskadade örat även har extremt svår tinnitus. Studier med CI hos ensidigt normalhörande personer pågår bland annat i Tyskland och vi avvaktar resultaten från dessa studier. Redan nu erbjuds på Hörselkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset en benförankrad hörapparat till ensidigt döva.

Finns det en övre åldersgräns för CI?
Nej, vi får inte diskriminera personer pga ålder. Man måste dock alltid vara vid tillräckligt god hälsa för att klara operationen och anpassningsprocessen.

Råder det gemensamma kriterier för att bli CI/EAS-kandidat på alla CI-team i Sverige?
Likvärdiga kriterier torde råda. Det görs dock alltid en individuell bedömning där man väger in den enskilda patientens livssituation m.m. Det krävs tid och kraft och engagemang av den som ska opereras och både CI-kandidaten själv och CI-teamet måste vara övertygade om att CI-rehabiliteringen är värd den uppoffring som krävs.

Vilka kliniker opererar CI och EAS?
För närvarande opereras CI vid sex universitetssjukhus i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Linköping, Umeå och Örebro. Hörselbevarande kirurgi och anpassning med kombinerad elektrisk och akustisk stimulering (EAS) görs på de flesta av dessa kliniker.

Är CI bättre än hörapparat på att uppfatta tal i buller?
Denna fråga är omöjlig att svara på eftersom hörselskadade som har hörapparat är en mycket heterogen grupp. Med en grav hörselnedsättning blir det oftast bättre med CI än med hörapparat, men med en medelsvår nedsättning blir skillnaden kanske inte lika stor. Det beror också på den individuella hörselnedsättningen. Även CI-användare har svårt att uppfatta tal i buller. Enkelt uttryck kan man säga att CI-användare istället för att vara gravt hörselskadade eller döva blir att jämföra med måttligt hörselskadade personer. En förutsättning för att man ska vara aktuell för en CI-operation är att CI-teamet bedömer att patienten kommer att bli mer hjälpt av ett CI än med hörapparat.

Hjälper CI mot tinnitus? Måste man uppfylla kriterierna på sämre än 50 dB med hörapparat även om det är tinnitus som är anledning till att man vill ha CI?
Ofta hjälper CI mot tinnitus, men inte alltid. Har man svår tinnitus läggs detta in i bedömningen om man är CI-kandidat eller inte. I princip gäller dock samma kriterier hörselmässigt med undantag för att vi har börjat operera patienter som tappat hörseln på ena örat och där har en extremt svår tinnitus även om hörseln är helt normal på andra sidan.

Uppdaterad
2013-11-20
Informationsansvarig
CI-sektionen, ÖNH-kliniken