Jobba hos oss

Att jobba hos oss på njurmedicinska kliniken är spännande då arbetet har många olika inriktningar.

Vi hjälper människor i alla åldrar med njurproblem. På mottagning eller vårdavdelning utreder och behandlar vi olika typer av njursjukdomar. Symtom och tecken på njursjukdom kan vara exempelvis äggvita i urinen, högt blodtryck eller bensvullnad med vätskeansamling. Vid mer uttalad njursjukdom kan symtom och tecken på njursvikt uppträda i form av blodbrist, illamående och allmän sjukdomskänsla.

Vi försöker att med medicinsk behandling förhindra att den som drabbas av njursjukdom utvecklar en total njursvikt. För ett 40-tal år sedan medförde total njursvikt död i urinförgiftning. Skulle total njursvikt inträffa kan vi numer ge olika typer av dialys vilket innebär att den njursjuke kan leva ett bra liv trots njursvikten. Behöver någon av våra patienter slutenvård har vi sådan både på Huddinge och i Solna. Bäst mår de som kan bli njurtransplanterade. Vi samarbetar därför nära med Transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska.

Fakta om den njurmedicinska kliniken, Karolinska
Kliniken har ansvar för njurmedicinsk vård och dialysbehandling av patienter från större delar av Storstockholmsområdet (sammanlagt närmare 1,5 miljoner invånare). Invånare i nordvästra delen av Stockholms län får njurmedicinsk vård på Danderyds sjukhus. Njurmedicin vid Karolinska ansvarar också för dialysbehandling av barn från en stor del av östra och norra Sverige.

Njurkliniken på Karolinska har verksamhet såväl i Huddinge som i Solna och på ett antal dialysmottaningar inom länet. Den samlade personalstyrkan är omkring 310 med cirka 180 sjuksköterskor, 90 undersköterskor och 40 läkare. Vi har också tillgång till medicinska sekreterare, vårdlärare, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och andra personalkategorier med olika typer av specialkunskaper.

Lediga jobb på Karolinska Universitetssjukhuset

Uppdaterad
2014-02-03
Informationsansvarig
Njurmedicinska kliniken

Kontaktinformation

Vill du komma i kontakt med oss angående arbete, ta kontakt med chefsjuksköterska på den avdelning som du är intresserad av.