Väntetider

Polikliniska undersökningar Huddinge och Södersjukhuset

EEG inom 1 månad
EEG sömn 13 veckor
EMG-ENeG 4 månader
ENeG + KST 4 månader
CTS (karpaltunnelsyndrom) inom 1 månad
Sömnapnéutredningar 1 månad
MSLT 8 månader

Polikliniska undersökningar Solna

EEG 3-6 veckor
EEG sömn 1-2  månader
EMG-ENeG 2,5-3,5 månader
Enbart ENeG 2,5 månader
Enbart ENeG + KST 2,5 månader
Actigrafi 6-7 veckor
VEP/SEP 4 veckor

Akuta undersökningar utförs samma dag.
Undersökningar på inneliggande patienter utförs inom några dagar

Uppdaterad
2014-05-13
Informationsansvarig
Neurofysiologiska kliniken