Väntetider

Polikliniska undersökningar Huddinge och Södersjukhuset

EEG 3 månader
EEG sömn 7 veckor
EMG-ENeG 3 månader
ENeG + KST 5 månader
CTS (karpaltunnelsyndrom 3 veckor
Sömnapnéutredningar 3 veckor
MSLT 10 månader

Polikliniska undersökningar Solna

EEG 1,5-2 månader
EEG sömn 1,5-2 månader
EMG-ENeG 2,5-3,5 månader
Enbart ENeG 2,5 månader
Enbart ENeG + KST 2,5 månader
Actigrafi 1 månad

Akuta undersökningar utförs samma dag.
Undersökningar på inneliggande patienter utförs inom några dagar

Uppdaterad
2013-11-07
Informationsansvarig
Neurofysiologiska kliniken