Endometrioscentrum

Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna i barnafödande ålder. Enklast kan den beskrivas som att livmoderslemhinnan sprider sig utanför livmodern. Symtomen är bland annat svår smärta och trötthet, och de kan vara kroniska eller uppträda i perioder. Sjukdomen kan också leda till att man inte kan få barn. Endometrios är en kronisk sjukdom men besvären brukar försvinna efter klimakteriet.

Vi har samlat all specialistkompetens i ett gemensamt resurscentrum för endometrios. Vi har vår mottagning på gynekologiska mottagningen  K69, Karolinska Huddinge.  Vår målsättning är att arbeta med patienten i centrum i en gemensam helhetssyn för att på bästa sätt kunna hjälpa henne till en fungerande vardagstillvaro.


Diagnos
För att ställa diagnos kan det räcka med en ultraljudsundersökning, men för att säkerställa diagnosen gör vi en titthålsoperation, så kallad laparoskopi. Även magnetkameraundersökning kan bli nödvändig för att få rätt diagnos.


Behandling
Utefter dina individuella symtom och behov kan vi erbjuda

 • Medicinsk behandling
  En erfaren gynekolog med utbildning och kunskap om endometrios hjälper dig med rätt medicinsk behandling. Smärtläkare ser till att du får rätt smärtlindring om du har svåra smärtor.

 • Kirurgisk behandling
  Beroende på hur just din sjukdomsbild ser ut använder vi oss av olika operationsmetoder. Det kan vara laparoskopisk kirurgi eller robotkirurgi. Vi använder också  den vanliga, konventionella operationstekniken, så kallad öppen kirurgi. 
  Vid operationerna deltar endometriosteamets tarmkirurg och/eller urolog vid behov.

 • Psykosomatisk och sexologisk behandling
  Att leva med endometrios kan påverka såväl ditt sociala liv som övriga kroppsliga funktioner. Därför har vi knutit kurator och sjukgymnast till vårt team. Även ditt sexuella samliv kan drabbas av problem och i teamet finns därför psykoterapeut med sexologisk inriktning att tillgå.
 • Fertilitetsbehandling
  Endometrios kan ibland göra att du har svårt att bli gravid. Vi kopplar då in Kvinnoklinikens Fertilitetsenhet, som har ett högt renommé och resultatmässigt tillhör de bästa i landet. 

Omhändertagande
Om man får en kronisk diagnos ställer man sig naturligtvis en massa frågor, särskilt i början av sjukdomen och behandlingen. I vårt team ingår därför en endometriossjuksköterska, som kan ge dig råd, svara på frågor och hänvisa till rätt personer och instanser.


Vi som arbetar i endometriosteamet är
gynekologer
endometriossjuksköterska
barnmorska

I vårt multidisciplinära team ingår
smärtläkare
sjukgymnast
kurator
specialist robotkirurgi
specialist fertilitet
kolorektalkirurg
urolog
ultraljudsspecialist
radiolog
psykiatriker

Forskning och utveckling
För att kunna erbjuda våra endometriospatienter bra behandling och vård är forskning och utveckling en mycket viktig del i vårt arbete. Vi utvecklar hela tiden nya och bättre metoder vid diagnostik och kirurgi. 

Kontakt
För att komma på besök hos oss måste din läkare först skriva remiss ställd till
Endometriosteamet, Kvinnokliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Vill du tala med endometriossjuksköterska ringer du 08-585 81606.

Välkommen till Endometrioscentrum vid Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 


 

Uppdaterad
2013-06-13
Informationsansvarig
Kvinnokliniken

Kontakta Endometriosteamet

Internadress
Kirurgigatan 9, plan 6 (K69,
gyn-mottagningens lokaler)
Karolinska HUDDINGE

Telefon sjuksköterska
08-585 816 06

Återbud planerade besök:
tel nr 08-585 816 10
Uteblivet besök debiteras enligt gällande taxa.

 Hitta till K69 

 

Hitta till Karolinska

Hitta till Karolinska Universitetssjukhuset
SL:s reseplanerare,  tips om resvägar, parkeringsmöjligheter mm

Till våra remittenter