Hörapparatutprovning

Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna

Utvidgad hörselrehabilitering till personer över 18 år

  • med omfattande besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus
  • ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen
  • en nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet

Vi arbetar i team och har specialistkompetenser inom medicin, teknik, pedagogik och psykosocialt omhändertagande. Med vår multikompetens kan vi därför ge ett professionell omhändertagande ur ett helhetsperspektiv.

Om du inte tidigare varit hos oss krävs en remiss. Den kan du få från husläkare,
öron-näs. och halsläkare, företagshälsovård eller från någon av Hörsel- och Balansklinikens andra enheter.

Läs om vår verksamhet i broschyren  Utvidgad hörselrehabilitering

   
   Vad kostar hörapparaten?  
   Skillnaden mellan utvidgad - primär - och privat hörselvård


  Hörapparatservice på Rosenlunds sjukhus plan 9 för dig som har fått
  hörapparat eller tekniskt hjälpmel hos oss.    

 


   För att se filmer om hur man tar hand om hörapparaten klicka på länken:
   horsel.info

Uppdaterad
2014-11-03
Informationsansvarig
Hörsel och Balans

Hörselrehabilitering för Vuxna

Rosenlunds sjukhus
Tideliusgatan 12, plan 9
118 69 Stockholm

Skicka e-post till Hörselrehabilitering Vuxna

Bemannad telefontid för rådgivning eller bokning av besök 
Tel: 08-616 64 50

måndag 10 - 12 och 12.45 - 14
tisdag 10 - 12 och 12.45 - 14
onsdag 10 - 12
torsdag 10 - 12
fredag 9 - 11

Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av flera ggr/dag. Ring vid återbud!

Receptionen är öppen:
mån - tor  7.45-16.00
fre 7.45-12.00

SMS: 070 - 48 45 601

Texttelefon: 08 - 658 21 38

Fax: 08 - 616 64 51

Hitta till Rosenlund
Karta och vägbeskrivning

www.karolinska.se/vuxenrehab