Hörseldiagnostik

Enheten för Diagnostik

Här görs utredning och behandling av hörsel-, balans- och tinnitusproblem.

Verksamhetsområden

  • Diagnostisering och uppföljning av hörsel- balans-  och tinnitusproblem hos vuxna och barn
  • Hörselprov för externa vårdgivare
  • Huvudman för hörselscreening på nyfödda
  • Forskning, utbildning och undervisning
Uppdaterad
2014-11-03
Informationsansvarig
Hörsel och Balans

Diagnostik Solna

Hörsel vuxna
08 - 517 769 50
Måndag - torsdag:
8.30 - 9.30
Fax: 08 - 517 740 41

Barn
08 - 517 769 75
Måndag - fredag:
11.30 - 12.00
Fax: 08 - 517 740 41

Nyfödda
08 - 517 769 68
Måndag - fredag:
11.30 - 12.00
Fax: 08 - 517 740 41

Balans
08 - 517 738 91
Måndag - torsdag:
13.00 - 14.00
Fax: 08 - 517 740 41

Efter telefontidens slut kan du tala in ett meddelande på våra telefonsvarare.

Karta och vägbeskrivning

Diagnostik Huddinge

Hörsel/balans vuxna och barn
08 - 585 815 60

Måndag - torsdag:
09.00-11.00
Fax: 08 - 585 874 45

Nyfödda
08 - 585 816 55
Fax: 08 - 585 874 45

Efter telefontidens slut kan du tala in ett meddelande på våra telefonsvarare.

Karta och vägbeskrivning