Karta som visar sjukhusens läge i Solna och Huddinge

Mottagningar

Gastrocentrum har öppenvårds mottagningar för undersökning och behandling av medicinska och kirurgiska sjukdomar i mage och tarm både i Solna och Huddinge.

Av ditt kallelsebrev framgår om du har fått besökstid på en mottagning i Solna eller i Huddinge. På kallelsen finns också telefonnummer dit du kan ringa för ytterligare information om något är oklart.

Mottagningar i Huddinge
Vid mottagningsbesök i Huddinge registrerar du dig i kassan på K53 innan du går till mottagning som finns på K51, K73 eller B71/73.

K51
Mottagning för endoskopi, gastrolab. samt stomi- och biofeedback.

K73
Mottagning för kolorektalkirurgiska sjukdomar.

B71/73
Medicinska mottagningar för IBD, motilitetssjukdomar i magtarmkanalen och hepatologi.
Kirugiska mottagningar för baskirurgi, högspecialiserad övre abdominell
kirurgi (ÖAK), obesitas och kolorektala sjukdomar.
Dagvård

Mottagningar i Solna
Vid mottagningsbesök i Solna registrerar du dig i kassan vid Endoskopimottagningen A6:00

GÖVC
Mottagningar för medicinska gastroenterologiska sjukdomar och endoskopi.
Dagvård

Kirurgmottagning
Specialistmottagningar och vårdplanering för nedre abdominell kirurgi (NAK)


 

Uppdaterad
2013-01-15
Informationsansvarig
Gastrocentrum Omvårdnad

Hitta till kassan på K53 i Huddinge för besök till K51, K71, B71-73

Gå rakt fram från huvudentrén förbi Information och Pressbyrån. Ta första korridoren till vänster (Kirurgigatan). Kassan i väntrummet på K53 finns i korridoren på vänster sida bakom hissarna i första hisshallen.

 

Hitta till kassan på A6:00 för besök på GÖVC och Kirurgmottagningen

Gå in genom huvudentrén och passera cafeterian på höger sida. Kassan på Endoskopimottagningen finns i korridor på höger sida mellan cafeterian och hissarna.