Barnakuten Huddinge

Barnakutmottagningen tar företrädesvis emot patienter från sydvästra Stockholmsområdet. Vi tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn, exempelvis astma, infektioner och förgiftningar, medan de lättare kirurgiska och ortopediska fallen tas om hand på vår lättakut. De allvarligt akuta kirurgiska/ortopediska fallen hänvisas till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Barn och vuxna skrivs in i samma reception. Barnakuten på Huddinge är inrymd i en egen flygel i anknytning till akutmottagningen. Där finns ett väntrum som anpassats till våra små patienter.

Dagtid arbetar fyra sjuksköterskor och minst en barnläkare på barnakutmottagningen.

Nattetid bemannas barnakuten av sjuksköterskor och minst en barnläkare.

2013 sökte sig cirka 16 800 barn till akutmottagningen och majoriteten av dessa kunde behandlas direkt och därefter åka hem.

På barnakuten kan personalen själva analysera vissa vanliga blodprover vilket i många fall kan minska väntetiden för barnen. För de barn som behöver läggas in på sjukhuset för vidare behandling finns för närvarande två avdelningar öppna.

För ambulans - ring 112.

Uppdaterad
2014-03-03
Informationsansvarig
Akutklinikerna

Kontakt

Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge
Akutmottagningen
141 86 Stockholm
T
elefon 08- 585 800 00
 

Telefonkontakt
Provsvar/intyg/läkaruppföljning
Måndag - torsdag 08.30-09.30
Telefon 08- 585 829 19

 

Storstockholms sjukvårdsrådgivning - 1177 Vårdguiden
För rådgivning och hänvisning hela dygnet
Telefon 1177

 

Jourmottagningar i StorStockholm
Hitta din jourmottagning här

 

Giftinformation
Vid frågor om förgiftning
Telefon 08-331 231

 

Barnakuten


Barnakutens verksamheter är liksom vuxenakutens belägna både i Huddinge och Solna.

Akutmottagning Huddinge

Akutmottagning Solna