Transplantationskirurgiska kliniken

All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. På Transplantationskirurgiska kliniken transplanteras njure, lever och pankreas alternativt insulinproducerande pankreasöar. Vi eftervårdar patienter som genomgått hjärttransplantation.

Utöver transplantationer utför vi kärlaccessoperationer på patienter som är i behov av dialys eller av annat skäl behöver en central infart.

I samarbete med sektionen för Över Abdominell Kirurgi – ÖAK utförs öppen och laparoskopisk leverresektionskirurgi på både vuxna och barn.

Transplantationskliniken ingår i ett nätverk med specialister inom immunologi, anestesiologi, nefrologi, hepatologi, pediatrik, kardiologi, patologi, radiologi, blodcentral, virologi, bakteriologi och farmakologi.Forsknings och utvecklingsarbete är en viktig del av verksamheten vid Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Är du patient eller närstående?