Ny infart till Thorax och öppning av parkeringsgarage

Från och med måndag den 14 maj nås Thorax entré D från en ny infart. Den nya infarten ligger cirka 50 meter norrut från nuvarande infarten på Solnavägen och är en ny permanent väg för Nya Karolinska Solna-projektet.

I samband med att den nya infarten tas i bruk kommer den nuvarande infarten till Thorax att stänga, liksom även parkeringen intill Thorax. Området övergår då till byggområde.

Personal, besökare och patienter ska som tidigare använda entré D (Thorax huvudentré), som ingång till Thorax.

Den nya infarten kommer att trafikeras av ambulans, färdtjänst, besökare, taxi, byggtrafik och fotgängare, men enbart ambulanser kommer att få köra hela vägen fram till entré D. En ny entré kommer att öppna för färdtjänstpatienter i norra delen av N3.

Parkeringsgaraget öppnar

Samtidigt med den nya infarten öppnar också 75 parkeringsplatser i det nya parkeringsgaraget bredvid Thorax. Parkeringsplatserna kommer att gälla för besökare och utanför byggnaden kommer det att finnas en skylt som visar om det finns lediga parkeringsplatser eller inte.

Hela parkeringsgaraget öppnar den 18 december och kommer då att inrymma 600 parkeringsplatser.

 Karta_skede10_120514.pdf (1242 kB)
 

Uppdaterad
2012-05-21
Informationsansvarig
Redaktionen