Mer att läsa om Karolinska Universitetssjukhuset

Om Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. I vår verksamhet ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd.

I stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar att tillhandahålla högspecialiserad sjukvård. Vi tar även emot många patienter från andra delar av landet och också från andra länder.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs – vår kompetens består av medarbetarnas skicklighet i att bemöta patienten och förmåga att ge vård av högsta kvalité och säkerhet. Karolinska arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vård och arbetsmetoder.

Hos oss är patienten alltid i fokus, vilket innebär att vi ger kvalitativ och säker vård, ser till att våra patienter får ett personligt bemötande och vi omsätter forskning, utbildning och utveckling till vården. På Karolinska Universitetssjukhuset tar vi ansvar för varandra och våra patienter. Vi bemöter varandra med omtanke och respekt och vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård.

 

 


Vår vision

Patienten alltid först

  • Vi ger vård av utmärkt kvalitet och säkerhet
  • Vi är tillgängliga, effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande
  • Vi är en förebild inom forskning, utveckling och utbildning

 

Uppdaterad
2014-01-29
Informationsansvarig
Kommunikationsavdelningen

Publikationer

Här kan du som besökare ta del av sjukhusets olika styrdokument under de år som har gått på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa dokument är alla i pdf-format.

Till våra publikationer

Styrelse & sjukhusledning

Fakta om sjukhuset

- Cirka 1 595 vårdplatser
- Cirka 107 902 vårdtillfällen i sluten
   vård
- Cirka 1,5 miljoner besök i öppen vård
- Antal anställda cirka 15 250
- Omsättning 2007 - 11,4 miljarder
- Omsättning 2008 - 12,2 miljarder
- Omsättning 2009 - 13,2 miljarder
- Omsättning 2010 - 14,2 miljarder
- Omsättning 2011 - 14,7 miljarder
- Omsättning 2012 - 15,3 miljarder
- Omsättning 2013 - 15,7 miljarder

Organisationsnummer

232100-0016

NKS Showroom

Det är en utställning för dig som är intresserad av Sveriges största byggprojekt, sjukvård, arkitektur, stadsutveckling.

Öppettider för allmänheten och bokning av gruppvisningar