Hydroxi-vitamin D, 25-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord25-Hydroxi-vitamin D; Vitamin D, 25-hydroxi-; Kalcidiol
RapportnamnS-25-OH Vitamin D
Indikationer/kompletterande analyser

Bedömning av Vitamin D-status.
D-vitaminbrist vid otillräcklig solexposition eller bristande D-vitaminintag i kosten. Rakit, osteomalaci eller osteoporos. D-vitaminbrist vid fettmalabsorption, ökade förluster vid nefrotiskt syndrom, vid dialys eller ökad nedbrytning vid behandling med vissa antiepileptika. Sekundär hyperparatyreoidism på grund av D-vitaminbrist. Oklar hypocalcemi. Tuberkulos.
Misstänkt Vitamin D-överdos, oklar hypercalciuri eller hypercalcemi.

Kompletterande analyser: P-Calcium, P-Albumin, P-Fosfat, fP-PTH, S-ALP, benspecifikt, S-Osteokalcin, Pt(U)-Calcium.

Metod
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss
Klinisk kemi
Special
Provtagning

Gelrör, gul propp

Förvaring/transport
Centrifugeras inom 2 timmar.

Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 4 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall
Enhet: nmol/L
75 - 250
FelkällorHemolys > 2 g/L, kraftig lipemi
Svarsrutiner
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering
Ja
Kommentar
< 25  nmol/L  = D-vitaminbrist 
25-74  nmol/L  = D-vitamininsufficiens 
75-250  nmol/L  = Optimal nivå 
> 250  nmol/L  = Potentiellt toxisk nivå 
Senast reviderad: 2014-04-23
Informationsansvarig
Klinisk kemi