Miljöanalys (damm)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökordDammanalys
Indikationer/kompletterande analyser

Utredning av allergena komponenter (päls- och kvalsterallergen i damm)
Analysen ska ses som ett komplement vid allergiutredningar.

Damm kan innehålla många olika allergen t.ex. pälsdjur, kvalster, mögel, pollen beroende på i vilken miljö dammet finns.
Analys bör göras av de allergen som misstänks orsaka patientens besvär.

Laboratoriet analysera förekomsten av kvalster, katt och hund allergen.

Metod
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Remiss från behandlande läkare ska, i ett direktadresserat kuvert, skickas till:
Klinisk immunologi, Solna.
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Efter att laboratoriet erhållit remissen skickas instruktion, kollektor och ett förfrankerat kuvert hem till patienten.

En debitering på 250 kr för dammkollektorn sker i samband med utskicket.
Provtagning

Insamling av damm sker med en särskild provuppsamlare (kollektor) som sätts på dammsugarröret direkt på patientens privata (egna) dammsugare.  
Den önskade platsen dammsugs enligt särskilda instruktioner.

Referensintervall

Katt: <25 ng/g damm
Hund: <50 ng/g damm
Kvalster (Dermatophagoides pteronyssinus): <60 ng/g damm
Kvalster (Dermatophagoides farinae): <10 ng/g damm

Svarsrutiner
Analysen utförs 1 ggr/varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 14 dagar.
Kommentar
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30
Senast reviderad: 2014-03-19
Informationsansvarig
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin