Internetdroger, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet.

Verifiering utförs ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Internetdroger beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten 

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Referensintervall:
Saknas
Kommentar:
Vid analys av internetdroger ingår substanserna överst på sidan.
För kunder från akutmottagningar som har varit i kontakt med Giftinformationscentralen finns STRIDA-projektet med ytterligare substanser att beställa, se provtagningsanvisning Strida