EHEC, ETEC, EIEC, EPEC

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Tarmpatogena E-coli
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt infektion med
EHEC: EHEC-F (EHEC-DNA eaeA, vt1, vt2)
ETEC: ETEC-F (ETEC-DNA eltB, estA)
EIEC: EIEC-DNA-F
EPEC: EPEC-DNA-F

Tilläggsinformation

EHEC (enterohemorragiska E. coli)
Typiska symtom är buksmärtor och blodiga diarréer. I 5-10% av fallen kompliceras sjukdomsförloppet av hemolytiskt uremiskt syndrom. Sjukdomen är allvarligast hos barn  och äldre. EHEC förekommer hos nötboskap och smittar via kött, opasteuriserad mjölk, förorenat vatten och djurkontakt.

ETEC (enterotoxinbildande E. coli)
Bildar toxiner som  liknar koleratoxin. ETEC är den  vanligaste orsaken till turistdiarré men inhemsk smitta förekommer. Typiska symtom vid ETEC- enterit är snabbt övergående magsmärtor, diarré och ibland även  feber och kräkningar.

EIEC (enteroinvasiva E. coli)
Har en invasivitetsfaktor identisk med  den  hos Shigella. Typiska symtom är  feber, smärtor och blodiga, slemmiga diarréer. Den är mycket sällsynt i Sverige men  kan  hittas vid dysenteri hos
hemvändande turister.

EPEC (enteropatogena E. coli)
Har ytfaktorer som  binder till, och skadar tarmslemhinnan. EPEC orsakar diarré framför allt hos små barn. Infektionen är numera ovanlig i I-länder.

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

EHEC, ETEC, EIEC och EPEC
- feces,baktset
Provtagning

Förvaring / transport:

Kyl i väntan på transport. Provet behöver inte transporteras kylt men bör anlända till laboratoriet inom ett dygn.

Skicka provet till Karolinska Universitetslaboratoriet, Provinlämningen i Solna

Svarsrutiner:
EHEC, ETEC, EIEC, EPEC: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Alla typer av EHEC är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.