Streptokocker

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Bakterieodling: akut infektion

Antigenpåvisning av grupp B streptokocker: neonatal infektion. Tas på barn yngre än 6 månader.
Antigen, GBS-Ag (Grupp B streptokocker)
Ska den här anvisningen vara kvar GBS-Ag finns på Urin anvisningen

Metod:
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterieodling
- svalgsekret, baktset, prov från tonsillerna Provtagning
- sårsekret, baktset Ska detta vara med

GBS-Ag
- urin 2-9 mL, Sterilt provrör
- cerebrospinalvätska, 0,5 mL Finns ej i TakeCare

Förvaring / transport:
Kyl
Transporteras snarast till laboratoriet
Svarsrutiner:

Bakterieodling: Svar inom 1-2 vardagar.
GBS-Ag: Svar lämnas vanligen samma dag.

Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.