Luftvägsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om akut infektion med Influensa/RSV:
Följande analyser utförs alltid tillsammans, Influensa A-virus-RNA, Influensa B-virus-RNA och RS-virus-RNA. 

Misstanke om akut infektion med annat luftvägsvirus:
Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik är ett komplement till influensa A, B och RS- virus. Ingående analyser utförs alltid tillsammans.
Adenovirus-DNA, Bocavirus-DNA, Coronavirus-RNA, Enterovirus-RNA,
Influensa A och B-virus-RNA, Metapneumovirus-RNA, Parainfluensavirus typ 1-4, -RNA, Rhinovirus-RNA och RS- virus-RNA.

Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Influensa/RSV och luftvägsvirus utvidgad diagnostik
I första hand rekommenderas nasofarynxaspirat och i andra hand nasofarynxsekret, pinnprov.
- nasofarynxaspirat, trakealsugset och sugkateter No 8/sond
- nasofarynxsekret, virusset, tunn
Provtagning

- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör. Provtagning
- trakealsekret, sterilt provrör. Provtagning

På ett och samma prov kan Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Influensa/RSV och Luftvägsvirus utvidgad diagnostik beställas.
Förvaring / transport:
Kyl.
Provet transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Influensa/RSV: Svar lämnas senast nästa vardag.
Luftvägsvirus, utvidgad diagnostik: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Svarstiden kan komma att påverkas vid stor anhopning av fall, till exempel pandemisk influensa.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.