Direktmikroskopi, bakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Angina Vincentii
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Direktmikroskopi kan göras på punktat från normalt sterila lokaler, till exempel cerebrospinalvätska och ledvätska, på begäran eller efter bedömning på laboratoriet. Direktmikroskopi är i dessa fall ett komplement till bakterieodling. Ange under Kliniska uppgifter om direktmikroskopi önskas.

Misstanke om Angina Vincentii: Vid frågeställning Angina Vincentii görs direktmikroskopi från svalgprov, bakterieodling utförs inte.
Beställ på Övrigt (Mikrobiologi). Ange lokalisation och frågeställning.
Ta samtidigt svalgprov för bakteriodling - svalg för β-hemolytiska streptokocker.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterier
- cerebrospinalvätska, sterilt provrör. Provtagning
- punktat, sterilt provrör, 2-5 mL

Angina Vincentii
- svalgsekret från tonsill, provpinne, objektglas och objektglasask. Separat prov för bakterieodling rekommenderas, baktset.

Tilläggsinformation

Svalgsekret Angina Vincentii
Med en provpinne tas sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.
Förvaring / transport:
Provet ska snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Direktmikroskopi: Svar lämnas vanligen samma dag som provet anländer till laboratoriet.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.