Vävnad, biopsi, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Biopsimaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Obduktionsmaterial, mikrobiologisk diagostik
  • Anaeroba bakterier vävnad, biopsi
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterier

Bakterieodling, djup infektion
Sterilt provrör/burk, utan tillsats

Helicobacter pylori
Helicobact biopsi rör
Provtagning och förvaring

DNA bakterie, sekvensering (16S)
Sterilt provrör/burk, utan tillsats
Indikationer

Mykobakterier (TB) 
Sterilt provrör/burk, utan tillsats
Mykobakterieodling. Direktmiroskopi utförs alltid. 
Mykobakterie-DNA (M. tuberculosis-komplexet-DNA)

Ureaplasma-DNA (Ureaplasma urealyticum-DNA, Ureaplasma parvum-DNA)
Beställs på Ureaplasma-DNA övrigt, ange vävnad på lokalisation.
Sterilt rör utan tillsats

Parasiter
Toxoplasma-DNA
Sterilt provrör, 10-25 mg

Svamp
Sterilt provrör/burk
Svampodling, vid små bitar tillsätts några droppar fysiologisk koksaltlösning till röret så att det täcker biopsin. Direktmikroskopi ingår i undersökningen.
DNA svamp, sekvensering. Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08- 585 813 00. Sterilt provrör med fysiologisk koksaltlösning så det täcker biopsin.

Virus
Vävnad: Minst 2 mm läggs i sterilt provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning.
Obduktionsmaterial: Lägg ungefär 1cm³ material i sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.

CMV-DNA 
Enterovirus-RNA
Herpesvirus 6(HHV-6)-DNA 
Parvovirus B19-DNA

Infektion hos immunsupprimerade patienter
EBV-DNA 

Särskilda frågeställningar
HSV 1/2-DNA (Herpes simplex 1-DNA och 2-DNA)
Varicella zoster-DNA

Tilläggsinformation

Bakterieodling, djup infektion
Anaerobodling ingår och behöver ej begäras separat. Vid speciella tillfällen kan prover för bakterieodling skickas i rör med FAB-buljong. Kontakta laboratoriet på telefon 08-517 719 99.

Förvaring / transport:

Kyl. Omgående transport till laboratoriet. Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.

Prover i FAB-buljong förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner:

Bakterier
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar, negativt svar efter 10 vardagar.
Helicobacter pylori: Preliminärsvar lämnas inom en vecka, slutsvar inom 2 veckor.

DNA bakterie, sekvensering: Analysen utförs en gång per vecka. Prov som inkommit måndagar före klockan 16.00 svaras samma vecka, vanligen fredagar.

Mykobakterier (TB)
Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas i regel inom 1-2 vardagar. 
M. tuberculosis-komplexet-DNA:Svar lämnas i regel inom 1-2 vardagar.

Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom en vecka.

Parasiter
Toxoplasma-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka.

Svamp
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odlingen pågår i 3-4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. 
DNA svamp, sekvensering: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Virus
CMV-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.  
EBV-DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar. 
Herpes simplex 1 och 2-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.  
Herpesvirus 6(HHV-6)-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka. 
Parvovirus B19-DNA:Svar lämnas inom 1 vecka. 
Varicella zoster- DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.

Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.