Miljöanalys (damm)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Dammanalys
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av allergena komponenter (päls- och kvalsterallergen i damm)
Analysen ska ses som ett komplement vid allergiutredningar.

Damm kan innehålla många olika allergen t.ex. pälsdjur, kvalster, mögel, pollen beroende på i vilken miljö dammet finns.
Analys bör göras av de allergen som misstänks orsaka patientens besvär.

Laboratoriet analysera förekomsten av kvalster, katt och hund allergen.

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Remiss från behandlande läkare ska, i ett direktadresserat kuvert, skickas till:
Klinisk immunologi, Solna.
L2:01
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Efter att laboratoriet erhållit remissen skickas instruktion, kollektor och ett förfrankerat kuvert hem till patienten.

En debitering på 250 kr för dammkollektorn sker i samband med utskicket.
Provtagning:

Insamling av damm sker med en särskild provuppsamlare (kollektor) som sätts på dammsugarröret direkt på patientens privata (egna) dammsugare.  
Den önskade platsen dammsugs enligt särskilda instruktioner.

Referensintervall:

Katt: <25 ng/g damm
Hund: <50 ng/g damm
Kvalster (Dermatophagoides pteronyssinus): <60 ng/g damm
Kvalster (Dermatophagoides farinae): <10 ng/g damm

Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 14 dagar.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30