ABO och RhD gruppering

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Blodgruppering
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen utförs dygnet runt inför blodtransfusion, vid graviditet och vid blodgruppbestämning av nyfödda barn och vuxna patienter.

Laboratoriet utför även blodgruppering för privat ändamål. För information, tidsbeställning och prisuppgift kontakta laboratoriet, 
telefon 08-517 759 14

Kompletterande analyser:
Vid ABO och RhD gruppering utföres även erytrocytantikroppsscreening.

Tilläggsinformation

Blodgruppering utförs på barn < 6 månader inför blodbeställning och ställningstagande till Rh-profylax till RhD negativa mödrar.
Direkt antiglobulintest ingår vid gruppering av barn < 6 månader.

Observera att vid gruppering av gravida är det mycket viktigt att uppge tidigare graviditeter, om amniocentes utförts och om, samt när Rh-profylax givits.

Metod:
Direkt och indirekt agglutinationsteknik
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

Blodprov från vuxna patienter:
4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från barn <6 månader: 
4 mL navelsträngsblod i EDTA-rör
alternativt
20 droppar i kapillärrör med EDTA, lila propp. Minsta mängd 300.μL.

Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer Transfusionsmedicin.

Felkällor: Diagnos, aktuella läkemedel och transfusioner kan påverka analysen.
Svarsrutiner:

Svar lämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i TakeCare eller som papperssvar.
På särskild begäran kan internationellt blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

I fullständig blodgruppering ingår ABO och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening. Svar ges vanligtvis inom ca 2 timmar.

I akut blodgruppering ingår ABO och RhD gruppering. Svar ges vanligtvis inom 15-20 minuter.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Blodgruppering utförd 1995-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Gruppering av barn är giltig till sex månaders ålder. Det beror på att grupperingen endast utförts som antigenbestämning på erytrocyterna.