Porfobilinogen, kvant, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • PBG
  • Porfyrinprekursorer
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut eller kutan porfyri eller tungmetallförgiftning, samt vid terapikontroll för akut porfyri.
Metod:
Jonbyteskromatografi, spektrofotometri.
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare.

Remiss för utskrift: Porfyriutredning.

Ange på remiss:

  • patientidentitet: personnummer och namn
  • provtagningsdatum och eventuell föregående provtagningsdatum 
  • remitterande läkarens namn
  • kombikakod, beställarens fullständiga adress samt eventuell fakturaadress 
  • kliniska data och önskemål/frågeställning
  • medicinering
  • akutsvar: markera i avsedd ruta.

Om blodprover skickas samtidigt ska remissen visa samtycke/ej samtycke till sparande av provet.

  
Provtagning:
Ungefär 20 ml urin utan tillsats. Stickprov.
Helst morgonurin. Ljusskydda

Tilläggsinformation

 Se Provtagning och förberedelse för generell information. 


Patienten bör om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet (analysen blir något osäkrare på utspätt prov). 
Märk provbehållaren med RID-nummer (eller personnummer och namn) och provtagningsdatum.
Fyll inte behållaren till brädden (urin expanderar vid eventuell frysning).
Ljusskydda behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.

Förvaring / transport:

Urinprovet ska skickas omedelbart efter provtagningen så att det är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport.

Urinprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

Se Packning och transport för packningsinstruktioner.
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-517 714 45).

Adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

Referensintervall:
Mindre än 1,6 mmol/mol kreatinin. 
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 gånger per vecka.
Besvaras av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS).
CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.