Glukosidas, beta-, Lkc-

CMMS

Alternativt sökord: Gaucher
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om Gauchers sjukdom.
Metod:
Fluorometrisk
Remiss:

Elektroniskt via TakeCare som "Enzymanalyser, medf met sjukd -B".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").

Provtagning:
EDTA-blod (lila propp), 10 mL blod. Barn under 2 år, 2 x 3 mL blod.
Skriv tydligt på remissen: "Får ej centrifugeras eller frysas"
Förvaring / transport:

Ska skickas som helblod i rumstemperatur.

Måste komma till CMMS inom 24 tim
så att leukocyterna är intakta och kan isoleras. Bör sändas med snabbast möjliga transport, dock ej torsdag eller fredag. Ankomst till CMMS måste ske före 13.00.
 
Ring till CMMS innan provtagningen
, tel. 08-517 714 40 så att vi kan förbereda oss.

Svarsrutiner:

Aktiviteten i µkat/kg protein besvaras på svarsblankett med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut