Aminosyror, kvant, U-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av patienter med misstänkt avvikande utsöndring av aminosyror i urinen.

Tubulär skada eller omognad ger en generellt nedsatt återresorption av samtliga aminosyror medan specifika defekter i transportsystemen ger en ökad utsöndring av grupper av aminosyror (ex. neutrala aminosyror). Vid rubbningar i omsättningen av enskilda aminosyror eller i ureacykeln ses nedsatt reabsorption av enskilda aminosyror.

Vid metabola utredningar bör i första hand aminosyror i urin, screening beställas i kombination med aminosyror i plasma.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Aminosyror, kvantitativt, U-".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.

Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 1 cm från kanten. Frys provet.

Om organiska syror ska analyseras på samma prov, krävs minst 4 mL urin.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn.
Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.
Se Anvisning för transportdetaljer.

Referensintervall:
Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar. 
Bedöms av laboratorieläkare.

Koncentrationerna i mmol/mol kreatinin för de 15 st normalt förekommande aminosyrorna (alanin, ß-aminoisobutyrat, arginin, citrullin, cystin, glutamin, glycin, histidin, lysin, ornitin, serin, taurin, treonin, tyrosin och valin) besvaras på svarsblanketten. Vid fynd av patologiskt förhöjda koncentrationer av mindre vanligt förekommande aminosyror besvaras även dessa.
Kommentar:
Aminosyrorna argininosuccinathomocitrullin och formiminoglutamat (FIGLU) analyseras som egen analys. Ange i kommentarsrutan eller gör separat beställning.   

För utredning och behandlingskontroll av homocysteinuri hänvisas till beställning av Homocystein och Metionin, kvant, P-.

Behandlingskontroll med homocitrullin och argininosuccinat utförs i plasma.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut