Aminosyror, kvantitativt, fP-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av nutritionsstatus, vid fasteprovokationer och utredning av en rad defekter i metabolismen av aminosyror såsom fenylketonuri, maple syrup urine disease, nonketotisk hyperglycinemi, tyrosinemi och ureacykeldefekter.
Metod:
Jonbyteskromatografi med ljusspektrofotometrisk kvantitering av ninhydrinderivat av substanser med en aminogrupp i alfaställning.
Remiss:

Konsultremiss för metabolutredning som kan skrivas ut från sidan "Remisser", eller annan konsultremiss med samtycke/ej samtycke till sparande av provet enligt Biobankslagen.

Ange anamnes, frågeställning och läkemedelsintag.

Provtagning:
Helst fasteprov, om detta inte är möjligt bör senaste födointag anges på remissen.

Na-Heparinrör, minst 0,5 mL plasma. Kapillärplasma kan användas.
Centrifugera snarast.
Förvaring / transport:
Förvara plasman i frys.

Skickas i frysförpackning med provtransportbil (inom Sthlms län) eller per post. Undvik att skicka prover per post på torsdagar och fredagar.
Post märkes A-post.
Svarsrutiner:
Koncentrationen i µmol/L för 24 st aminosyror besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.
Ackreditering:
Ja.