Aminosyror, kvant, fP-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av nutritionsstatus, vid fasteprovokationer och utredning av en rad defekter i metabolismen av aminosyror såsom fenylketonuri, maple syrup urine disease, nonketotisk hyperglycinemi, tyrosinemi och ureacykeldefekter. 

Vid metabola utredningar bör aminosyror i urin beställas parallellt.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt via TakeCare.
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").
För remissuppgifter se Anvisning.
Provtagning:

Helst fasteprov. Om detta inte är möjligt ta provet före måltid och ange senaste födointag på remissen.

Venblod: Na-heparinrör. Rörstorlek: 4-5 ml. Minst 0,5 ml avskild plasma.

Kapillärblod: Mikrorör Li-heparin (utan gel). 1 ml blod. Minst 0,3 ml avskild plasma. 

Frys den avskilda plasman. Se Anvisning för provhanteringsdetaljer.  

OBS! Avskilj plasman inom 1 timme. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka plasman fryst.
Se Anvisning för transportdetaljer.
Referensintervall:

µmol/L

 Aminosyra För-
kortning
Yngre
än 1 år
1-3 år Äldre
än 3 år
 α-Aminobutyrat  ABU  4-31 7-32  8-39
 Alanin  ALA  130-620 105-580  135-560
 Arginin  ARG  8-110 12-98  14-105
 Asparagin  ASN  29-115 28-120  33-110
 Aspartat  ASP   4-56 3-31  3-21
 Citrullin  CIT  6-40 5-39  8-43
 Cystin  CYS2  7-48 4-35  7-47
 Fenylalanin  PHE  29-86 33-89  35-90
 Glutamat  GLU  32-235 27-170  29-130
 Glutamin  GLN  305-855 285-725  335-715
 Glycin  GLY  120-450 96-385  115-385
 Histidin  HIS  43-120 42-105  47-105
 Isoleucin  ILE  17-110 25-100  29-120
 Leucin  LEU  45-200 49-225  56-215
 Lysin  LYS  74-290 64-240  77-250
 Metionin  MET  12-47 8-42  11-42
 Ornitin  ORN  28-210 17-140  26-145
 Prolin  PRO  88-330 65-340  74-340
 Serin  SER  69-405 52-225  62-195
 Taurin  TAU  25-215 31-190  32-155
 Treonin  THR  52-300 34-195  49-195
 Tryptofan  TRP  18-84 16-83  18-80
 Tyrosin  TYR  29-140 29-125  35-120
 Valin  VAL  75-300 105-370  125-360
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen vardagar.
Bedömning av laboratorieläkare.

Koncentrationen i µmol/L för 24 st normalt förekommande aminosyror (se "Referensintervall") samt alloisoleusin besvaras på svarsblanketten.Vid fynd av patologiskt förhöjda koncentrationer av mindre vanligt förekommande aminosyror besvaras även dessa.
Ackreditering:
Ja.
Kommentar:
Terapikontroll med homocitrullin och arginosuccinat beställs som separata analyser i plasma.   

För utredning och terapikontroll av homocysteinuri hänvisas till beställning av Homocystein och Metionin, kvant, P-.

Metabola utredningar som inkluderar aminosyrorna argininosuccinat, homocitrullin och formiminoglutamat (FIGLU) analyseras i urin.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut