Aminosyror, screening, U-

CMMS

Alternativt sökord: alfa-aminokväve
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening av patienter med misstänkt avvikande utsöndring av aminosyror i urinen. Vid förhöjd nivå av totalt alfa-aminokväve utförs kvantifiering av aminosyrorna Aminosyror, kvantitativt.

Tubulär skada eller omognad ger en generellt nedsatt återresorption av samtliga aminosyror medan specifika defekter i transportsystemen ger en ökad utsöndring av grupper av aminosyror (ex. neutrala aminosyror). Vid rubbningar i omsättningen av enskilda aminosyror eller i ureacykeln ses nedsatt reabsorption av enskillda aminosyror.

Metod:
Fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Aminosyror, screening, -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").

För remissuppgifter se Anvisning.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2-10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör.
Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.

Se Anvisning för transportdetaljer.

  
Referensintervall:
 
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per vecka.
Bedömning av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut