Aminosyror, utredning, U-

CMMS

Alternativt sökord: alfa-aminokväve
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening av patienter med misstänkt avvikande utsöndring av aminosyror i urinen. Vid förhöjd nivå av totalt alfa-aminokväve utförs kvantifiering av aminosyrorna (aminosyror, fP-).

Tubulär skada eller omognad ger en generellt nedsatt återresorption av samtliga aminosyror medan specifika defekter i transportsystemen ger en ökad utsöndring av grupper av aminosyror (ex. neutrala aminosyror). Vid rubbningar i omsättningen av enskilda aminosyror eller i ureacykeln ses nedsatt reabsorption av enskillda aminosyror.

Metod:
Fluorometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Aminosyror, utredning -U".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. 
Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.
Förvaring / transport:

Förvara och skicka fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

  
Referensintervall:
 
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 gånger per vecka.
Bedöms av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut