Meprobamat, U-

Klinisk farmakologi

Akutföreskrifter:

 

Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation
Metod:

Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Remiss:

Missbruksmedel i urin, Klinisk farmakologi

Fyll i:

- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Gå in under provtagningsmateriel i vänstermenyn i provtagningsanvisningarna

Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:
Ja