Amfetamin/Ecstasy, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Amfetamin
  • Metamfetamin
  • MDMA
  • MDA
  • Ecstasy
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk
Metod:

Screening med Immunokemisk metod. Observera att metoden är ospecifik och kan ge utslag för många fenyletylaminer.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod  med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS). Följande substanser ingår i verifiering: amfetamin, metamfetamin, MDMA (Ecstasy) och MDA

Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten.

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Kathinon, Efedrin, Ritalina, Metylfenidat räknas till centralstimulerande aminer, men måste beställas separat.