Bensodiazepiner, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Dormicum
  • Iktorivil
  • Mogadon
  • Rohypnol
  • Sobril
  • Temesta
  • Valium
  • Xanor
  • Oxascand
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, Intoxikation
Metod:

Screening med immunokemisk metod.

Vid analys av missbruksmedel ingår kvantifiering av U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av analysresultatet.

Vid positivt fynd vid screening för bensodiazepiner utförs verifiering baserad på kromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning.
10 mL urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten.

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen

Förvaring / transport:

Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid verifiering av U-Bensodiazepiner ingår alltid analys av följande bensodiazepiner eller dess metaboliter: diazepam, temazepam, oxazepam, lorazepam, nitrazepam, flunitrazepam, klonazepam, alprazolam, triazolam och midazolam.

Fenazepam och etizolam ingår inte i U-Bensodiazepiner utan beställs som egen analys