Barbiturater, U-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Fenemal
  • fenobarbital
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruks- och intoxikationsfrågeställning
Metod:

Screening med immunokemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och utförs av Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland.

Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Remiss:

Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 mL urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten.

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen

Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

Ja