Trimipramin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Surmontil
Akutföreskrifter:
Analysen utförs normalt ej akut. Vid behov diskutera med farmlabs jourhavande läkare.
Prover analyseras varannan vecka.
Remiss:
För optimal hantering bör farmlabs remiss "farmakologiska
undersökningar" användas.

Konsultremiss kan användas men glöm inte att fylla i:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning
Provtagning:
Prov tas före dos.
Använd Na-heparinrör eller rör utan tillsats, ej gelrör.
Volym 5 mL.
Förvaring / transport:
Prover som inte lämnas till lab eller skickas under dagen förvaras i kyl. 
Referensintervall:
Se läkarbedömning på avgivna remissvar.
Ackreditering:
Nej.