Tiopental, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Pentokoma
Läkemedelsnamn:
  • Pentocur
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Prov skickas med akuttransport direkt efter provtagning till Klinisk farmakologi, Huddinge. OBS! Kontakta jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge, innan transport.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av vakenhetsgrad vid Pentokoma.
Metod:
Kromatografisk metod med UV-detektion (HPLC-UV).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst. 
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys påbörjas direkt efter ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, med svar samma dag som ankomst. OBS! se akutföreskrifter ovan.