Ribavirin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Copegus
  • Rebetol
  • Virazole
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, behandlingsstyrning vid nedsatt njurfunktion eller biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk Farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod. OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning. Avskilj plasma/serum.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
OBS! Centrifugera provet inom två timmar från provtagning. Avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Om tiden mellan provtagning och centrifugering överstiger två timmar kan koncentrationen av P-/S-Ribavirin bli falskt för hög.