Pregabalin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Lyrica
Akutföreskrifter:
Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningsproblematik.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum förvaras/transporteras fryst till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Referensintervall:
Se läkarbedömning på avgivna remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.