Oxykodon, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • OxyContin
  • OxyNorm
  • Oxikodon
  • Oxycodone
  • Targiniq
Akutföreskrifter:
Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Bristande effekt, biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- aktuell dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom fem dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se läkarbedömning på avgivna remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:
I analysen mäts oxykodon och dess metaboliter oxymorfon, noroxykodon och noroxymorfon.