Oxkarbazepin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Monohydroxykarbazepin
  • Hydroxykarbazepin
Läkemedelsnamn:
  • Trileptal
  • Oxcarbazepine STADA
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 tim från mottaget prov.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. För akut analys se akutföreskrifter ovan.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I analysen mäts den aktiva metaboliten monohydroxykarbazepin.