Lopinavir, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Kaletra
Akutföreskrifter:
Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, dålig absorption, interaktioner eller compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med UV-detektion (HPLC-UV).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp.
Volym 1 mL venblod. 

Provtagning 6-12 timmar efter dos, >5 dagar efter dosändring.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sex dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.