Lopinavir, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Kaletra
Akutföreskrifter:
Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, dålig absorption, interaktioner eller compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod. 

Provtagning 6-12 timmar efter dos, >5 dagar efter dosändring.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.