Klomipramin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Desmetylklomipramin
Läkemedelsnamn:
  • Anafranil
  • Klomipramin
Akutföreskrifter:

Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll
Metod:
Kromatografisk metod med masspetrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- aktuell dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.

Svar lämnas på klomipramin och dess aktiva metabolit desmetylklomipramin.
Ackreditering:
Ja