Imipramin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Tofranil
Akutföreskrifter:
Analysen utförs normalt ej akut. Vid behov diskutera med farmlabs jourhavande läkare.
Prover analyseras varannan vecka.
Remiss:
För optimal hantering bör farmlabs remiss "farmakologiska
undersökningar" användas.

Konsultremiss kan användas men glöm inte att fylla i:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning
Provtagning:
Prov tas före dos.
Använd Na-heparinrör eller rör utan tillsats, ej gelrör.
Volym 5 mL.
Förvaring / transport:
Prover som inte lämnas till lab eller skickas under dagen förvaras i kyl.
Referensintervall:
Följande intervall är approximativa och avser summan imipramin(I) och desmetylimipramin (DMI).
- Vid depression: 900-1800 nmol/L. Gäller vid monoterapi.
- Vid neuropatisk smärta: 400-800 nmol/L.
- Vid diabetes neuropati: > 400-500 nmol/L
- Vid enures: 200-500 nmol/L
Kommentar:
I analysen mäts imipramin (I) och dess aktiva metabolit desmetylimipramin (DMI).