Ganciklovir, S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Valganciklovir
Läkemedelsnamn:
  • Cymevene
  • Valcyte (valganciklovir)
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 h) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg. 

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Indikationer / kompletterande analyser:
CMV-infektion, CMV-profylax
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, (hos barn även längden), S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod. 

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder se Minsta mängd vid kapillär provtagning. Kapillärrör/mikrorör: rör utan tillsats, röd propp.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj serum.

Serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom åtta dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Valganciklovir metaboliseras till ganciklovir vilket analyseras i metoden.