Gabapentin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Neurontin
  • Gabapentin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 tim från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll, biverkningsproblematik.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom tre dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. För akut analys se akutföreskrifter ovan.
Ackreditering:
Ja