Etosuximid, P-/S

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Petnidan
  • Suxinutin
  • Zarondan
Akutföreskrifter:
Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll eller misstänkta biverkningar.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 

Vid svårstucken patient eller barn under fem års ålder se Minsta mängd vid kapillärprovtagning. Kapillärrör/mikrorör: Li-heparin, mörkgrön propp eller rör utan tillsats, röd propp.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja