Escitalopram, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Cipralex
  • Entact
  • Esertia
  • Premalex
  • Prilect
  • Seroplex
  • Escitalopram
Akutföreskrifter:

Akut analys utförs efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, biverkningsproblematik.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning

Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:

Metoden mäter citalopram men kan inte särskilja mellan S-form (=escitalopram) och R-form. Metoden är därför användbar för koncentrationsbestämning av escitalopram under förutsättning att R-formen inte förekommer i provet.