Escitalopram, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Cipralex
  • Entact
  • Esertia
  • Premalex
  • Prilect
  • Seroplex
  • Escitalopram
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, biverkningsproblematik
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
-Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning

Provtagning:
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom sju dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:

Metoden mäter citalopram men kan inte särskilja mellan S-form (=escitalopram) och R-form. Metoden är därför användbar för koncentrationsbestämning av escitalopram under förutsättning att R-formen inte förekommer i provet.