Disopyramid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Durbis
Akutföreskrifter:

Prover analyseras akut efter överenskommelse med jourhavande läkare på Klinisk farmakologi, Huddinge.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, misstänkta biverkningar, reducerad njurfunktion eller misstänkt intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss:
- Läkemedel Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos 
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- frågeställning

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör utan tillsats, röd propp.
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom ett dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Kommentar:
I analysen mäts disopyramid och dess metabolit desisopropyldisopyramid.